Friday, 30/9/2022 UTC+2
Portal on-line!

X-ray Equipment used parts

Sprzęt medyczny – gdzie poszukiwać?
W naszym kraju sprzęt medyczny pozostawia dużo do życzenia, a widoczny sprzęt medyczny na którym pracować powinni nasi lekarze pozostawia wiele do życzenia, a pomimo wszystko w dalszym ciągu mamy do czynienia z sytuacją, w jakiej to polscy lekarze pracują na sprzęcie, jaki nie nadaje się już do leczenia. Niestety w większości polskich szpitali mieści się przestarzały, wysłużony sprzęt medyczny, który powinien być odłożony do magazynu, a ten w dalszym ciągu jest używany, co to kłopotliwe nie wynika z doskonałego funkcjonowanie tego wyposażenia, a poniekąd z braku funduszy na dzisiejszy sprzęt, który obecny wyprzedza o lata świetlne – zobacz Medical spare parts suppliers. To kłopotliwe nie ma tak w zasadzie funkcjonalnej recepty na zmianę tej sytuacji tak, iżby sprzęt medyczny w naszym kraju stał na wyższym poziomie bowiem na to nie ma pieniędzy, a NFZ zamiast pomagać oraz fundować sprzęt lekarski to w dalszym ciągu ograbia polskie szpitale z pieniędzy, przez co aktualnie mamy taką a nie inną sytuację, na czym cierpią w głównej mierze pacjenci, którzy nie są w ten sposób leczeni na wielkim poziomie.

About