Friday, 30/9/2022 UTC+2
Portal on-line!

Kilka słów o podróżowaniu

Duża grupa spośród jeżdżących przed swoimi eskapadami przygotowuje się do nich. Rozpoczyna się to z reguły od pojmowania historii danego kraju, czy także terenów go obejmujących, przez tradycję, w ostateczności do nauki języka. Dla dużej grupy podróże do Chin, jako kraju o tak nadzwyczaj ornamentalnym zabarwieniu i bogatej kulturze, oznacza naukę chińskiego – więcej na http://wiza.travel.blog. Jest to bardzo zajmujące przedsięwzięcie, potrzebujące jednakże ogromnie wielkiego wytężenia oraz nakładu pracy, a przy tym cierpliwość. Jest to język pisany za wsparciem pewnych znaków, zaś każdy z nich ma inne przesłanie i inny dźwięk przy wymowie. Zapisuje się je w kolumnach, co również jest nietypowym. Poszczególnych znaków jest w rzeczywistości niezwykle niemało, nawet najbardziej wykształceni rodzimi mieszkańcy nie znają ich wszelkich. Jest to niemniej jednak nierozerwalna część tej niezwykłej tradycji, przekazywanej również w zachowanych zabytkach za pomocą pisma. Należałoby uczyć się nie od kogoś, kto podobnie nauczył się kiedyś chińskiego, chociażby nie wiadomo na jakim to było poziomie, lecz od rodzimego domownika. Bo każdy znak ma swój stricte sprecyzowany sposób zapisu i działania w systemie piśmienniczym. Tak jakby każdy posiada własną historię, która nie ogranicza się jedynie do tego, iż służy do zapisu. Każdy z nich świadczy inny dźwięk, nawet nieznacznie przesunięta kreska w pewnym miejscu nadaje totalnie inny, śmiały sens zapisanemu zdaniu, tekstowi. Niedużo osób jest w stanie w pełni opanować system zapisu, wolno jednak mnóstwo prościej przyswoić sobie język ten w wymowie.

About